Bạn cần sơn lại tủ gỗ công nghiệp nhạt màu, lợt màu hãy liên hệ chúng tôi để tiết kiệm chi phí thay thế tủ mới.

Tủ gỗ công nghiệp để lâu ngày dưới ánh nẵng bị nhạt màu, phai màu trông không được thẩm mỹ , hãy liên hệ chúng tôi để khôi phục màu sơn trên tủ, kệ, bàn, ghế, v.vv.vv